Najczęściej zadawane pytania

Publiczna roadmapa

Jeżeli chcesz zgłosić swój pomysł to śmiało skorzystaj z zakładki "Feedback".
Możesz też odwiedzić roadmapę projektu i przeglądać już zgłoszone przez innych pomysły oraz głosować na nie. Od ilości głosów będzie zależała kolejność prac nad pomysłami.

Publiczna roadmapa na Trello.

Dlaczego widzę powtórzone transakcje zakupu?

Wynika to z wyliczenia metodą FIFO. Z danej transakcji zakupu nie wszystkie akcje muszą być sprzedane w pojedynczej transakcji sprzedaży.

Jaka data brana jest pod uwagę do przeliczeń dywidendy?

Kurs do przeliczenia wypłaconej dywidendy oraz podatku brany jest jako D-1 od dnia wypłacenia środków z dywidendy na konto.

Źródło: Investomat.eu.

Co to jest D-1?

Jest to poprzedni dzień roboczy w Polsce od dnia "D". Według daty "D-1" jest ustalany kurs waluty z NBP który będzie używany do przeliczeń.

Co jeżeli podatek od dywidendy pobrany u źródła jest większy niż 19%?

W takim przypadku przyjmujemy że podatek do dopłacenia wynosi 0. Nadpłata nad 19% nie obniża podatku z innych dywidend.

Czemu przy niektórych instumentach wyliczenie jest rozbite na kilka tabelek?

Każde zamknięcie pozycji (np. sprzedaż długiej pozycji) jest wyświetlane w osobnej tabelce.

W górnych wierszach tabelki znajdziesz jedną lub więcej transakcje otwierające (np. KUP 2 - KUP 10 - KUP 3), przedostatni wiersz zawiera jedną transakcję zamykającą (np. SPRZEDAJ 15). Ostatni wiersz zawiera podsumowanie zysków i strat.

W przypadku gdy pozycja nie zostanie całkowicie zamknięta (np. KUP 10 - SPRZEDAJ 5), niesprzedane akcje będą przypisane do następnej transakcji zamykającej.

Jak mogę wesprzeć projekt?

Na przykład przez polecanie aplikacji znajomym którzy również korzystają z Exante.
Kolejny sposób to przesyłanie pomysłów i uwag, Wasz feedback jest bardzo cenny.

Na dole strony znajduje się przycisk do wsparcia autora drobną kwotą, każda dotacja bardzo motywuje!